Cookies n Dreams

Shopping och nöje

Att låna pengar utan UC är attraktivt för dessa kundgrupper

För många kundgrupper kan det vara attraktivt och populärt att låna pengar utan UC. Det kan finnas olika skäl till att dessa kunder vill ta ett lån utan att blanda in Upplysningscentralen (UC). Detta tillvägagångssätt lockar därför flera olika kundgrupper med vitt skilda behov och förutsättningar. Nedan belyser vi några av de vanligaste exemplen på grupper av kunder som kan vara särskilt intresserade av denna möjlighet.

4 kundgrupper som ofta väljer att låna pengar utan UC

De kundgrupper som oftare än andra väljer att låna pengar utan UC inkluderar:

 • Personer med många kreditupplysningar. Den första kundgrupp som vi vill belysa är personer som nyligen har gjort flera låneansökningar. Dessa vill inte påverka sin kreditvärdighet negativt genom att göra ytterligare förfrågningar hos Upplysningscentralen. En annan, angränsande kundgrupp är personer som är måna om att upprätthålla en hög kreditvärdighet för eventuella framtida finansiella behov.
 • Personer med låg eller varierande inkomst. Nästa kundgrupp är de personer i vårt avlånga land som antingen har en låg eller varierande inkomst. Den inkluderar dels egenföretagare såsom småföretagare eller frilansare med oregelbunden inkomst. Dessa personer kan ofta ha svårt att uppfylla de traditionella bankernas krav på långivare. Även personer med tillfälliga anställningar eller deltidsanställningar har ofta svårt att uppfylla bankernas strikta inkomstkrav.
 • Personer med tidigare ekonomiska svårigheter. Den tredje kundgruppen vi vill belysa är personer som antingen har betalningsanmärkningar sedan tidigare eller som nyligen har genomgått en skuldsanering. Personer som nyligen har genomgått en skuldsanering kan nämligen behöva ett lån utan att lånet påverkar deras redan känsliga ekonomiska situation. Detsamma gäller de låntagare som har betalningsanmärkningar och därför ofta har svårt att få lån hos de större bankerna.
 • Ungdomar och studenter. En fjärde kundgrupp som kan vilja låna pengar utan UC är ungdomar och studenter. Unga personer som just har börjat bygga upp sin kreditvärdighet kan vilja undvika att samla förfrågningar hos UC på hög. Detsamma gäller även studenter som behöver lite mer pengar utöver studiemedlen för att täcka sina levnadskostnader eller finansiera studiematerial.

Sammanfattningsvis kan dessa lån vara attraktiva för många olika kundgrupper. Här har vi dock valt att begränsa oss till fyra sådana med sina egna specifika behov och omständigheter.

Bemanning av sjuksköterskor

Att hitta rätt sjuksköterskor att bemanna vårdinrättningar med är en stor utmaning idag. Med en åldrande befolkning ökar behovet av sjukvård samtidigt som många sjuksköterskor går i pension. Det råder brist på vissa kompetenser i vården vilket gör bemanning av sjuksköterska ännu svårare. Sjuksköterskeyrket är ett krävande yrke där man arbetar skift för att ge vård dygnet runt. Detta leder till utbrändhet och att många byter yrke. Samtidigt utbildas för få nya sjuksköterskor för att fylla luckorna. Därför anlitas bemanningsföretag för att hitta personal.

Vikten av rätt kompetens

Inom sjukvården är rätt kompetens avgörande för patientsäkerheten. Därför är det viktigt att bemanningsföretagen kan hitta sjuksköterskor med rätt utbildning och erfarenhet. Speciellt på avancerade avdelningar som intensivvård är specialistkompetens nödvändig. Även personlig lämplighet spelar roll för att sjuksköterskan ska passa in i arbetsgruppen. Bemanningsuppdrag är ofta kortvariga vilket gör det extra viktigt med social kompetens.

Flexibilitet ett måste

Sjukvården präglas av oväntade händelser som gör att bemanningen hela tiden måste anpassas. Vid sjukdomsfall och annan frånvaro bland de anställda måste vakanser täckas med kort varsel. Sjuksköterskor från bemanningsföretag går då in och fyller luckorna. Detta ställer krav på flexibilitet hos de inhyrda sjuksköterskorna. De kanske bara får några timmars varsel att inställa sig på en ny avdelning. Bemanningsföretagen måste ha tillgång till sjuksköterskor som kan och vill åta sig dessa kortvariga uppdrag.

Frågor som är viktiga för patienter

Även om flexibilitet behövs är kontinuitet viktig, speciellt inom äldrevården. Att byta personal hela tiden kan skapa oro och förvirring hos sköra äldre patienter. Därför försöker man begränsa personalomsättningen här. Bemanningsföretagen strävar efter att hitta sjuksköterskor som kan vara kvar längre perioder på samma vårdinrättning. På så vis skapas en trygghet för patienterna som får behålla samma ansikten omkring sig.

Arbetsmiljö en nyckelfråga

För att locka sjuksköterskor att åta sig bemanningsuppdrag krävs en god arbetsmiljö utan stress och hög arbetsbelastning. Tyvärr är det vanligt att underbemanning leder till sämre förhållanden. Bemanningsföretagen har en viktig roll i att ställa krav på arbetsplatserna de bemannar. Endast genom att erbjuda sjuksköterskorna rimliga arbetsförhållanden kan tillräckligt många rekryteras.

Framtida utmaningar

Med den demografiska utvecklingen kommer efterfrågan på sjukvård och därmed sjuksköterskor att öka stadigt. Samtidigt går många äldre sjuksköterskor i pension inom några år. Det kommer bli en stor utmaning framöver att hitta nog med personal för att fylla behoven inom vården. Bemanningsföretagen kommer att spela en avgörande roll för att lösa denna kommande kris inom sjukvården.

En undersökning av sömnförutsättningar

I den samtida inredningsvärlden framträder kontinentalsängen som en mästare av teknisk förfining. Denna säng, som kombinerar avancerad ingenjörskonst med en förståelse för mänskliga behov, har blivit en standard för kvalitativ vila. Här presenteras en detaljerad granskning av kontinentalsängens tekniska och funktionella aspekter.

Teknologisk utformning

Kontinentalsängens framgång ligger i dess genomtänkta konstruktion. Varje element, från dess fundament till dess yttre, är resultatet av noggrann planering:

 • Stomme och bas: Ofta tillverkad av förstärkt trä eller en kombination av metall och trä, ger stommen en stabil bas, vilket garanterar sängens långvariga hållbarhet.
 • Madrassens mekanik: Den distinkta tredelade madrassdesignen är kärnan i kontinentalsängens komfort. Medan bottenmadrassen ger en stabil grund, fungerar mellanmadrassen som en anpassningsbar kudde, och den översta bäddmadrassen lägger till en extra nivå av mjukhet.
 • Materialens vetenskap: Moderna innovationer har lett till användningen av avancerade material som hybrid skum, gelinfusioner och anpassade fjädringssystem, vilka alla bidrar till en överlägsen sovupplevelse.

Praktiska tillämpningar
Kontinentalsängen erbjuder inte bara en tekniskt överlägsen design utan också en rad praktiska fördelar.

 • Ergonomiskt stöd: Den flerlagerstruktur som sängen erbjuder är utformad för att stödja kroppens naturliga kurvor, vilket främjar en sund sovställning.
 • Klimatkontroll: Genom att använda andningsaktiva material och ventilerade konstruktioner säkerställer många kontinentalsängar en balanserad temperatur genom hela natten.
 • Hållbarhet: Den robusta konstruktionen av kontinentalsängen innebär att den kan stå emot dagligt slitage och fortsätta att prestera på toppnivå år efter år.

Underhåll och livslängd

Att investera i en kontinentalsäng är att investera i långsiktig komfort. Genom att följa enkla underhållsrutiner, såsom att regelbundet vända madrassen och skydda den från spill, kan sängens livslängd förlängas avsevärt. Med tanke på kontinentalsängens hållbarhet och den kvalitet den erbjuder, representerar den ofta ett utmärkt värde för pengarna. Även om den initiala kostnaden kan vara högre än för andra sängtyper, kompenseras detta av dess långa livslängd och den överlägsna komfort den erbjuder.
Kontinentalsängen är mer än bara en möbel; den är en manifestation av teknisk expertis och designinnovation. För dem som söker en säng som kombinerar funktionalitet med estetik, står kontinentalsängen som det självklara valet.

Fördelar med akrylfärg – och tips på roliga pyssel

Akrylfärg är en mångsidig färg som kan användas till mycket samt på många olika material. Det går till exempel lika bra att måla på vanligt papper som på exempelvis trä och sten. Färgen har dessutom många fördelar, så som att den är snabbtorkande och har en svag lukt. Läs mer om akryl samt några tips på roliga pyssel att göra hemma.

Om akrylfärg

Akrylfärg är en mångsidig och lättarbetad färg som passar för alla – från nybörjaren till konstnären. Det är en vattenbaserad och snabbtorkande färg som dessutom finns att hitta i oändligt många kulörer. Hittas inte den önskade kulören är det lätt att ta fram den själv, genom att blanda olika kulörer. Bra att veta om akrylfärg är att det finns olika varianter:

 • Studiokvalitet
 • Konstnärskvalitet

Studiokvalitet brukar räcka gott och väl för nybörjaren medan den som ställer något högre krav på färgen och dess egenskaper bör satsa på konstnärskvalitet.

Fördelar

Det finns flera fördelar med akrylfärg – bland annat att den som tidigare nämnt är snabbtorkande samt att den nästan inte luktar något alls. Eftersom den är vattenbaserad är det även enkelt att rengöra penslar och andra verktyg när målningen är klar och en annan fördel är att färgerna är väldigt rika på pigment.

När akrylfärg har torkat är det inga problem att måla över den, eftersom den inte kommer att lösa upp sig. Detta är en teknik som ibland används av konstnärer för att skapa djup men funkar lika bra för den som ångrar kulörvalet och vill måla om med en annan färg. Eftersom färgen torkar snabbt kan det dessutom göras nästan med en gång.

Perfekt för pyssel och återbruk

Akrylfärg kan som sagt användas på många olika material – alltifrån vanligt papper till trä, sten och lera. Det är med andra ord en perfekt färg att ha till olika typer av pyssel och ”DIY-projekt”. Färgen kan användas för att måla en vacker tavla eller för pyssel med barnen – eller varför inte för att måla om diverse loppisfynd?

Köp hem ett gäng färger och en canvasduk och måla en egen, vacker tavla att pryda hemmet med, eller plocka och måla fina stenar tillsammans med barnen. Med akrylfärg hemma är det lätt att hitta på roliga och färgglada pyssel – något som passar för både stora och små.

Bemanning av läkare – så fungerar det

Finns ett behov för bemanning av läkare inom verksamheten? I så fall finns flera bemanningsföretag inom vård- och omsorg att välja bland och det är dessutom en lösning som passar i många olika situationer. Läs mer om läkarbemanning och hur det fungerar här.

Bemanningsföretagets roll

Bemanningsföretag som är aktiva inom vård- och omsorg kan ofta erbjuda bemanning av läkare med olika typer av kompetenser och erfarenheter. Läkarna ansluts, efter intresseanmälan, till företaget efter noggranna kontroller, bland annat genom referenser och IVO. Om läkaren lever upp till företagets krav inleds ett samarbete och läkaren själv får tillgång en portal för lediga uppdrag att söka.

Bemanningsföretaget kan även hjälpa olika läkare att hitta lämpliga matchningar utifrån önskemål och eventuella krav. Om bemanningsföretaget får in en brådskande förfrågning kan företaget kontakta lämpliga och tillgängliga läkare för att tipsa om det aktuella uppdraget och så vidare.

För att en verksamhet ska få tillgång till bemanningsläkare görs det ungefär på samma sätt – en slags intresseanmälan skickas in till företaget och om allt ”klickar” skrivs ett avtal och samarbetet kan påbörjas. Ett bemanningsföretag fungerar kort och gott som en slags förmedlare mellan kunder och behöriga läkare och all kontakt kan ske på distans.

Det finns som sagt flera företag som erbjuder bemanning av läkare och det är förstås alltid bra att kolla nämnare på utbudet och jämföra det. Oavsett om verksamheten är ute efter ett långt eller kort samarbete är det mycket som ska klaffa och det är därför viktigt att allt känns rätt – inte minst när det kommer till kommunikation.

Bemanning av läkare passar i många olika situationer

Bemanning av läkare kan vara ett bättre alternativ än att anställa någon – inte minst när det gäller för kortare uppdrag. Att hitta en läkare som nappar på en tjänst som bara varar under en kort period kan vara svårt eftersom det inte är särskilt attraktivt. För enstaka pass kan det förvisso fungera att ta in en ordinarie läkare för ett extrapass men ibland finns trots allt omständigheter som gör att det inte är möjligt.

Bemanning av läkare är som sagt en lösning som passar i många olika situationer, till exempel:

 • När någon ordinarie är tjänstledig, föräldraledig eller sjukskriven
 • Under rekryteringsprocesser
 • Under perioder då det behövs extra personal
 • När en specifik kompetens behövs

Köp ett mobilskal för iPhone 11 – skydda din mobil

När du tänker på mobilskal för iPhone 11 kanske du omedelbart tänker på de som Apple säljer? Men detta är faktiskt inte de bästa skalen som du kan köpa till just denna mobiltelefon. Det finns många andra tillverkare som tillverkar högkvalitativa skal för moderna smartphones. Dessa är ofta betydligt billigare och finns dessutom tillgängliga i betydligt fler utföranden än Apples egna skal.

För visst, den nya mobiltelefonen Apple iPhone 11 är förvisso tillgänglig i flera olika färger. Kanske har du lyckats lägga vantarna på den i en färg som du verkligen gillar? I sådana fall kanske du inte vill ha ett skal som döljer den vackra färgen.

Men det händer ju tyvärr att vi mobilägare tappar våra smartphones. Detta leder till repor, sprickor och andra otrevligheter på våra kära ägodelar. Därför behöver du skaffa ett hållbart mobilskal för iPhone 11 som skyddar din mobil från din klumpighet.

Därför bör du införskaffa ett bra mobilskal för iPhone 11

Det råder inga tvivel om att iPhone 11 är en av de allra bästa mobiltelefonerna som Apple någonsin har lanserat. Den är en stor uppgradering mot de tidigare modellerna och slår även vissa senare modeller på fingrarna. Detta tack vare dess fina tekniska egenskaper och specifikationer. Till exempel är kameran fortfarande riktigt, riktigt bra. Även processorn och batteriet håller en väldigt hög nivå.

Men det finns vissa skäl till varför du bör vilja komplettera ditt inköp med ett mobilskal för iPhone 11:

 • Alla produkter från Apple är tillverkade i högkvalitativa material. Det betyder dock inte att materialen är oförstörbara utan du vill skydda dem från skada. Detta gör du lämpligast med ett tryggt och bra mobilskal.
 • Vissa material som denna modell är tillverkad av är känsliga. Vi tänker då framför allt på de delar som är tillverkade i glas eller aluminium. Dessa kan enkelt förstöras om du tappar mobilen i marken. Därför bör du skydda din dyrbara smartphone efter bästa förmåga.
 • Kameran buktar ut lite grann på baksidan. Detta är inte ett problem för de flesta. Men det kan göra att din mobilkamera är lite extra utsatt vid ett eventuellt tapp. Den kan också lätt repas. Därför är det viktigt att du skyddar mobilens baksida med ett bra skal.

Vad är Loom Bands och varför är de så hajpade?

Är du förälder till ett barn? I sådana fall har du förmodligen stenkoll på vad Loom Bands är. Men vuxna personer som inte direkt umgås med barn har generellt sett ingen koll på detta. Det beror helt enkelt på att dessa gummiband främst är populära bland just barn. Men varför är de egentligen så hajpade? Läs vidare så ska vi försöka reda ut detta!

Detta är Loom Bands

Loom Bands är i grund och botten gummiband som kan flätas samman till armband, halsband och liknande. De uppfanns 2011 och blev extremt populära under 2014. Än idag är de väldigt hajpade och heta. Barn och ungdomar upp till yngre tonåren verkligen älskar dessa gummiband!

Hajpen ligger förmodligen i det faktum att du kan skapa nästan vad som helst med hjälp av dessa gummiband. Nedan delar vi med oss av några exempel på skapelser som är möjliga att skapa med dem.

Men den enorma populariteten har faktiskt även haft en baksida: de har blivit alltför populära på vissa håll. Det har lett till att vissa skolor internationellt sett faktiskt har förbjudit gummibanden. Anledningen är väldigt enkel: föräldrar har uppgivit att gummibanden distraherar deras barn och förhindrar dem från att tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt.

Därför rekommenderar vi att du gör det tydligt för ditt barn när det är lämpligt att använda banden eller inte. Det går såklart utmärkt att ta med dem till skolan och använda dem där, bara inte under lektionstid!

Du kan skapa mängder av föremål med dessa gummiband

Det finns många häftiga föremål som kan skapas med hjälp av gummibanden. Några exempel på sådana är:

 • Armband
 • Halsband
 • Hattar
 • Mobilfodral
 • Julkrubbor
 • Katapulter
 • Maskotar

Framför allt vänskapsband och liknande produkter är väldigt populära att skapa med hjälp av Loom Bands. Dessa kan skapas på flera olika sätt och i en rad olika färger.

Det är även möjligt att tillverka maskotar av olika slag med hjälp av dessa band. Till exempel finns det exempel på föremål i form av pingviner, blommor och liknande som fingerfärdiga barn och vuxna har lyckats skapa!

Att välja bland alla mobilabonnemang – tips på vägen

Det finns flera orsaker till att man kan vilja eller behöva byta abonnemang till sin mobil. Kanske har behovet förändrats eller så tycker man kanske att man betalar för mycket för sitt nuvarande. Men att välja bland alla mobilabonnemang som finns idag är inte helt enkelt – men däremot finns många bra tips att ta med på vägen, som kan göra valet lite enklare.

Lista alla mobilabonnemang av intresse

Det första man kan göra om man står inför ett byte av någon anledning är att göra en lista av alla mobilabonnemang som verkar intressanta på ett eller annat sätt. Är man till exempel ute efter ett med obegränsad surf letar man upp dessa och skriver upp på sin lista. Behöver man fria samtal är det sådana man letar efter och så vidare. Att utgå från egna behov gör det enklare att sedan hitta något som passar.

När man gjort en lista på alla mobilabonnemang som känns intressanta är det dags att jämföra dessa mot varandra, och det kan man göra på flera olika punkter beroende på vad man tycker är viktigt.

Saker att jämföra

För att hitta ett av alla mobilabonnemang som passar bäst för en själv är det viktigt att jämföra, och inte bara välja första bästa som verkar bra. Det finns flera saker som kan skilja sig mellan olika operatörer och deras abonnemang även om dom är liknande – bland annat pris och täckning.

När man vet sitt behov av surf, samtal och annat kan man ganska enkelt jämföra priserna på likvärdiga abonnemang. Det finns även sidor på nätet som listar olika operatörer och dess abonnemang, där man kan få en snabb överblick av priser och annan bra information.

Täckning är också en viktig punkt, för väljer man ett abonnemang hos en operatör som har dålig täckning på den aktuella platsen spelar det ingen roll hur bra abonnemanget är i övrigt. Utan täckning kan man varken surfa, ringa, skicka meddelanden eller använda sin mobil fullt ut så detta är verkligen något man bör kolla närmare på innan man tecknar ett avtal. Detta gör man enklast genom att leta rätt på täckningskartor och dessa finns att hitta på nätet.

När man jämfört alla mobilabonnemang man funnit intressanta på dom ovanstående punkterna återstår egentligen bara två saker att kolla upp – om man nu tycker att det är viktigt:

 • Bindningstid
 • Uppsägningstid

Håll kaffet varmt med elektrisk kopp

En muggvärmare erbjuder ett enkelt och smidigt sätt att hålla kaffet varmt. Detta utan att att förbruka en massa energi och du kan använda den såväl hemma som på jobbet eller resan. Klicka dig gärna vidare till espressogear.se för att läsa mer om deras elektriska kaffekoppar. På deras sajt hittar du flera olika varianter av denna praktiska och fiffiga produkt!

Som alla andra kaffedrickare gillar du förmodligen att starta morgonen genom att avnjuta en varm kopp kaffe. Men om du gör misstaget att starta din laptop och börja läsa mejl och nyheter är risken stor att kaffet hinner svalna. Detta gäller i synnerhet om du även tvingas delta i fysiska eller digitala möten under tiden. När du efter någon timme återvänder till ditt skrivbord inser du att kaffet är kallt och smakar allt annat än gott.

Vad du då kan göra är att till exempel värma kaffekoppen i mikrovågsugnen. Detta gör dock att smaken försvinner och att kaffet blir väldigt smaklöst. Så vad kan du egentligen göra i en sådan situation?

Svaret är att du kan investera i en elektrisk kaffekopp från espressogear.se. Genom att köpa en sådan kan du hålla kaffet varmt även när du själv är på språng. När du återvänder till kaffet kan du helt enkelt bara fortsätta att dricka den varma drycken som att inget har hänt!

Fördelarna med en elektrisk kaffekopp

Man kan förstås tycka att fördelarna med att använda en elektrisk mugg är ganska uppenbara. Men det är lätt hänt att du kanske missar någon fördel i allt virrvarr när du surfar runt på nätet. Därför tänkte vi sammanfatta dessa nedan på ett lättbegripligt sätt. Dessa är några av de främsta anledningarna att surfa in på espressogear.se för att köpa en elektrisk kaffekopp:

 • Ditt kaffe hålls varmt under en längre tid. Håll kaffet varmt medan du springer på möten!
 • Du slipper värma kaffet i en mikrovågsugn. Undvik att kaffet blir smaklöst!
 • Det gör inget om du är upptagen och glömmer att genast dricka upp ditt kaffe. Du kanske är en lite tankspridd person eller bara en väldigt upptagen sådan? Då är detta lösningen för dig!

Stort utbud av parfymer hos Paco Rabanne

Stort utbud av parfymer hos Paco Rabanne

Paco Rabanne är en känd designer och modeskapare men förutom välkända klädkollektioner finns också en hel del populära parfymer i sortimentet. Märket grundades 1966 och den första damparfymen lanserades 1969. 1973 kom den första herrparfymer och 1995 släppte man den första parfymen i unisexmodell. Idag finns en hel del favoriter från märket – kanske har du hört talas om Lady Million?

Mer om Paco Rabanne

Paco Rabanne, eller Francisco Rabaneda y Cuervo, som mannen bakom märket egentligen heter, föddes år 1934. Platsen var Baskien, Spanien, där hans mor var första sömmerska hos det idag världsberömda märket Balenciaga. Under det spanska inbördeskriget flydde familjen till Frankrike, där Paco sedan började studera arkitektur i Paris.

Första steget i modekarriären tog han när han började designa smycken till flera av dom stora modehusen, bland annat Nina Ricci och tidigare nämnda Balenciaga.

Paco Rabanne visade sig snabbt vara en innovativ designer och när han senare började designa kläder kunde man se inslag av många spännande material – alltifrån metall till papper. Lika snabbt blev han väldigt känd och som en av få har han gjort sig ett stort namn i designer, – och modevärlden.

Det egna företaget, som heter just Paco Rabanne, grundades 1966 och snart lanserade man den första parfymen.

Parfymer och sortiment

Parfymerna från Paco Rabanne är kända för att vara lika innovativa som klädkollektionerna. Faktum är att flera av dom först lanserade dofterna hänger med än idag – det är alltså parfymer som håller och aldrig går ur tiden. Det finns flera kända dofter för både dam och herr och på damsidan heter dom mest populära favoriterna enligt följande:

 • Olympea
 • Lady Million
 • Pure XS for Her

Under kategorin herrparfym är dessa dom mest populära:

 • Invictus
 • 1 Million
 • Pure XS

Givetvis finns även en rad andra parfymer från Paco Rabanne och det finns något som passar dom flesta doftsmaker – alltifrån sött och blommigt till träiga och mer orientaliska dofter. Lika kända som flera av dofterna är, är även dess tillhörande flaskor. Den klassiska guldtackan till Lady Million och 1 Million syns på hyllorna i många skönhetsbutiker, tillsammans med flera andra av märkets både snygga och väldoftande parfymer.

Just denna kostar mellan ca 500–1000 kronor beroende på storlek och det är ungefär där priserna ligger för den som vill köpa en ny doft från märket.

Sida 1 av 5

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén