Att vilja sätta upp en kamera i den butik eller det lager som man äger kan verka självklart, så att man har koll på sina lokaler och så att man på samma gång minskar risken för inbrott. Men innan man sätter upp kameraövervakning i sin butik eller lager så finns det en del viktig information att ta del av. Det är nämligen inte fritt fram att hur som helst sätta upp kameror och övervaka personal eller kunder. Hur reglerna ser ut beror framför allt på vilken typ av verksamhet det gäller. Den nya kamerabevakningslagen gäller sedan augusti 2018 och ställer högre krav på den som övervakar än tidigare, framför allt när det kommer till att informera berörda parter om att man bedriver kameraövervakning och att de kan komma att fångas på bild eller film. 

Så ser reglerna för kameraövervakning ut 

Kamerabevakningslagens främsta budskap är att själva kameraövervakningens syfte måste vara att minska risken för inbrott eller brott av andra slag, samt att nyttan med övervakningen ska överstiga den integritetskränkning på privatpersoner som kameraövervakningen kan innebära. Som nämnts tidigare så är den största skillnaden från tidigare kamerabevakningslagar att den som övervakar numera har ett mycket större ansvar för att informera om sin bevakning. Till den som begär ut informationen om kameraövervakningen i en butik eller i ett lager så ska förlorade information vara tillgänglig:

  • Kameraövervakningens syfte måste tydligt förklaras
  • Om man har ett dataskyddsombud så måste kontaktuppgifter till denna person kunna lämnas ut
  • Med vilken tidsperiod som uppgifterna från kameraövervakningen kommer att sparas 
  • Vilken lag, regel eller avtal, det vill säga den rättsliga grunden, som stödjer eller backar upp den kameraövervakning som man bedriver
  • Om de som fångas på kameraövervakningen har några rättigheter och i så fall vilka dessa rättigheter är, till exempel om de har rätten att begära att få sina uppgifter raderade så att de inte sparas
  • Vad man kan göra om man tycker att kameraövervakningen bryter mot några regler eller lagar. Då ska man i så fall vända sig till Datainspektionen, som vidare kontrollerar kameraövervakningen och om verksamheten har de tillstånd som eventuellt krävs. 

Tillstånd för kameraövervakning i butik eller lager

Vissa verksamheter kräver tillstånd för att få lov att bedriva kameraövervakning. Butiker och lagerlokaler ingår inte i denna lista utan behöver inget tillstånd för sin kameraövervakning.