Hur sker arbetsprocessen hos en arkitektbyrå?

Stor offentlig byggnad eller ändringar i inredningen? Egentligen spelar det ingen roll hur stort arbetet som arkitekten ska utföra. Det har en liknande arbetsprocess ändå. Nu skiljer det sig något mellan olika byråer och branscher men grunden är ändå att planera, genomföra och strukturera.

En stor arkitektbyrå i Stockholm presenterar deras arbetssätt på deras webbplats arkitektbyrå.nu. En process som ser ut på följande sätt.

Introduktion och ett första steg

Första steget är att man träffas på arkitektbyråns kontor i centrala Stockholm, alternativt där ombyggnationen förväntas ske. Där möter kunden den projektledare och arkitekt som kommer att hålla i arbetet. Man går igenom hela arbetet och kundens önskemål. Här går man även igenom hela processen så kunden ska känna sig trygg i hur arbetet kommer att fortlöpa.

Det är även i detta läge som en tydlig offert kan ges och om kunden väljer att anlita just denna arkitektbyrå skrivs kontrakt och nästa steg tas.

Behov och skiss

Nu går man igenom behovet ytterligare och skapar en första skiss. Det ska ses som ett utkast och alltså inte en färdig lösning. När arkitektbyrån är klar med detta träffas man för en andra diskussion kring underlaget. Självklart kan detta ske på distans via digitala lösningar men det vanligaste är att man träffas i ett möte för att tydligare kunna diskutera olika lösningar.

Bygglovet

När ritningarna börjar bli klara är det dags att ansöka om bygglov. De flesta låter sin arkitektbyrå göra denna ansökan eftersom de är insatta i hur ansökan ska utformas för att det inte ska bli krav på ändringar eller tillägg. Men man kan självklart även driva denna process helt själv. Bygglovsansökan skickas in till kommunen där byggnationen förväntas genomföras. Även om byrån sitter i Stockholm så kan de hantera ärenden som gäller över hela Sverige.

Arbetshandlingar som grund för arbetet

Sista steget är att arbetshandlingar skapas. En detaljerad ritning som sedan lämnas till den byggentreprenör som ska utföra arbetet. Det är därmed dessa ritningar som ligger till grunden för arbetet. För kunden är dessa ofta svåra att tolka och det är istället bygglovshandlingarna som gör det tydligt hur byggnationen kommer att bli. Här vänder sig istället ritningen till branschfolk inom byggnation. Nu kan ”spaden sättas i jorden” och arbetet påbörjas med den byggnation som byrån har lagt grund till.