För många kundgrupper kan det vara attraktivt och populärt att låna pengar utan UC. Det kan finnas olika skäl till att dessa kunder vill ta ett lån utan att blanda in Upplysningscentralen (UC). Detta tillvägagångssätt lockar därför flera olika kundgrupper med vitt skilda behov och förutsättningar. Nedan belyser vi några av de vanligaste exemplen på grupper av kunder som kan vara särskilt intresserade av denna möjlighet.

4 kundgrupper som ofta väljer att låna pengar utan UC

De kundgrupper som oftare än andra väljer att låna pengar utan UC inkluderar:

  • Personer med många kreditupplysningar. Den första kundgrupp som vi vill belysa är personer som nyligen har gjort flera låneansökningar. Dessa vill inte påverka sin kreditvärdighet negativt genom att göra ytterligare förfrågningar hos Upplysningscentralen. En annan, angränsande kundgrupp är personer som är måna om att upprätthålla en hög kreditvärdighet för eventuella framtida finansiella behov.
  • Personer med låg eller varierande inkomst. Nästa kundgrupp är de personer i vårt avlånga land som antingen har en låg eller varierande inkomst. Den inkluderar dels egenföretagare såsom småföretagare eller frilansare med oregelbunden inkomst. Dessa personer kan ofta ha svårt att uppfylla de traditionella bankernas krav på långivare. Även personer med tillfälliga anställningar eller deltidsanställningar har ofta svårt att uppfylla bankernas strikta inkomstkrav.
  • Personer med tidigare ekonomiska svårigheter. Den tredje kundgruppen vi vill belysa är personer som antingen har betalningsanmärkningar sedan tidigare eller som nyligen har genomgått en skuldsanering. Personer som nyligen har genomgått en skuldsanering kan nämligen behöva ett lån utan att lånet påverkar deras redan känsliga ekonomiska situation. Detsamma gäller de låntagare som har betalningsanmärkningar och därför ofta har svårt att få lån hos de större bankerna.
  • Ungdomar och studenter. En fjärde kundgrupp som kan vilja låna pengar utan UC är ungdomar och studenter. Unga personer som just har börjat bygga upp sin kreditvärdighet kan vilja undvika att samla förfrågningar hos UC på hög. Detsamma gäller även studenter som behöver lite mer pengar utöver studiemedlen för att täcka sina levnadskostnader eller finansiera studiematerial.

Sammanfattningsvis kan dessa lån vara attraktiva för många olika kundgrupper. Här har vi dock valt att begränsa oss till fyra sådana med sina egna specifika behov och omständigheter.