För några år sedan finns statistik som visar att över 40 000 inbrottslarm installerades i Sverige på ett år. Det är en ökning sedan åren dessförinnan. Hur det ser ut de senaste två, tre åren låter vi vara osagt, men ökningen av installerade inbrottslarm skedde i takt med att de faktiska inbrotten ökade.

Samtidigt finns det tunt med studier som visar på att inbrottslarm faktiskt har en avskräckande effekt. Och det är just för den avskräckande effekten som många väljer att installera det från första början. En föra detta yrkeskriminell inbrottstjuv säger till Sveriges Radio att de brukade gå till hus som inte var larmade. Om ett däremot var larmat så kringgick de det, till exempel genom att klippa sladden om det fanns en liten larmdosa på väggen.

Tänk på detaljerna

Han säger också att många glömmer altandörren. Om man bara tog den vägen, så gick ju inte larmet, säger han. Ett inbrottslarm i sig kan inte stå för all säkerhet i huset. Om det däremot installeras i kombination med andra säkerhetsåtgärder kan det säkerligen minska risken för inbrott rejält. Trots allt brukar ju försäkringsbolagen ge en lägre premie till dem som installerar ett inbrottslarm, något som de inte lär göra utan anledning. Larmbolagen säger också att ”larmen verkligen fungerar”. Det kanske inte behövs sägas, men larmbolagen är i det här fallet inte direkt oberoende.

En professor i kriminologi, Jerzy Sarnecki, har tidigare sagt att det inte existerar några väl genomförda studier som visar att hemlarm förebygger inbrott. Han har även sagt att han inte märkt av något större intresse för att en genomföra en sådan.

Effektiviteten kan givetvis variera, beroende på vilken lösning man väljer. Har man ett inbrottslarm med övervakningskamera, som är kopplat till en larmcentral, så lär säkerheten öka markant. En annan metod kan vara att installera två larm, ett som tjuter (och som tjuven kan klippa av), och ett som tyst larmar en central. Viktigt är kanske att inte se på det som enda faktorn. Att investera i säkra dörrar, fönster och att ha en god grannsamverkan är andra viktiga åtgärder för att förebygga inbrott. Bara att ha koll på vilka som rör sig i området, och att man samtalar grannar emellan, kommer man långt med.