Som med alla tekniska produkter är utbudet av GPS-klockor för barn stort. Dessa skiljer sig dessutom mycket åt, i både hållbarhet, funktion och pris. Vartefter klockorna har blivit alltmer populära bland småbarnsföräldrar har många tidningar testat och utvärderat de olika modellerna. Här ska vi presentera vad tidningarna valt att fokusera på när de utsett vilken klocka som fått bäst i test.

Det ska sägas att det viktigaste är inte bara att välja den GPS-klocka som fått bäst i test utan att även se på varför den fått denna utmärkelse och vad testpanelen tittat extra på för funktioner. När man ser på de testerna på nätet finns ett flertal olika testvinnare vilket just visar att testpanelerna resonerar olika. En annan orsak till olika vinnare är även att olika modeller har testats i olika tester.

Säkerheten är prio

GPS-klocka för barn används för att öka säkerheten för barnet. Föräldrarna kan då se via GPS var barnen är och kommunikation kan ske med röstsamtal eller meddelandefunktion. Detta är funktioner som de flesta klockor har. Däremot varierar det hur många säkerhetsfunktioner som ingår och hur inställningarna på dessa kan ändras. En av de klockor som vunnit ”Bäst i Test” är vattentät, har slitstarkt armband och barnet kan enbart kommunicera med de nummer som är inlagda. Det är därmed omöjligt att kontakta klockan genom att ringa till eller från andra nummer.

Användarvänlighet extremt viktigt

En annan sak som skiljer GPS-klockorna åt och som även brukar bedömas i testerna är användarvänlighet. Då små barn ska kunna hantera klockan är det extremt viktigt att den är enkel att hantera och att manövrering sker intuitivt.

Ett exempel är hur kontakterna som kan ringas presenteras. Klockor som fått bäst i test har ofta bilder som visas tillsammans med text. En bild på ”pappa” och samma text gör det enkelt för barnet att ringa till rätt person. Vissa har bara text men där texten automatiskt läses upp när barnet använder sig av telefonboken.

Viktiga funktioner hos gps-klocka

De funktioner som bör finnas med på en GPS-klocka för barn presenteras nedan. Modeller som vunnit bäst i test har mycket ofta samtliga av dessa funktioner. Men det finns alltid undantag.

  • GPS-tracking
  • Stör-ej-tid
  • Digitalt GPS-staket
  • SOS-nummer
  • Skicka och ta emot röstmeddelanden