Infraröd bastu kontra traditionell bastu

Infraröd bastu har blivit populärt på senare år. Det lyfts fram som ett alternativ med goda hälsofördelar, som dessutom är billigt i såväl inköp som drift. Men hur skiljer sig den infraröda bastun från den traditionella, med levande eld och heta stenar? I den här texten kan du lära dig mer.

Så blir det varmt

I en infraröd bastu finns det värmepaneler som skickar ut IR-strålning. Strålarna värmer kroppen, utan att luften omkring dig nödvändigtvis är varm. I en traditionell bastu värms stenar upp med en levande eld.

När vatten hälls på stenarna gör luftfuktigheten att temperaturen upplevs som högre, vilket sätter igång kroppens nedkylningsprocess. Samma sak gör en infraröd bastu – med en av skillnaderna att rummet inte fylls med ånga. Mång upplever att det är lättare att andas i en IR-bastu, och det därför är lättare med längre sessioner.

Låg driftkostnad med en infraröd bastu

En av fördelarna som många gärna lyfter fram med infraröda bastur är att de är billiga i drift. Det finns tillverkare som hävdar att driften av deras modeller bara är tredjedelen av den hos en traditionell bastu. Vad det kostar i inköp varierar kraftigt, men klart är att det både finns billigare och dyrare alternativ hos de olika bastutyperna.

Uppstart

En av fördelarna med en infraröd bastu är att det går mycket snabbt att starta upp dem. För det första blir det inte lika höga temperaturer som i en traditionell bastu (även om det kan kännas som det). För det andra är det bara att ”trycka på en knapp”, och strålarna börjar verka fort.

En traditionell bastu kräver en del förberedelse. Det krävs ved, att man tänder upp brasan och att man låter det brinna en stund innan man kan sätta sig och njuta av värmen. Att basta spontant är enklare med IR, helt enkelt.

Placering av infraröd bastu

En skillnad mellan de olika bastutyperna är hur de kan placeras. Eftersom det inte kommer nån fukt eller ånga från en infraröd bastu, kan den i princip placeras var som helst – så länge det finns tillgång till ström.

Andra skillnader värda att notera: 

  • Det är högre temperaturer i en traditionell bastu.
  • De infraröda strålarna tränger förhållandevis djupt in i huden, medan värmen i en traditionell bastu är betydligt ”ytligare”.